top of page

ไม่ใช่เจ้าของรถจำนำได้ไหม?

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ไม่ใช่เจ้าของรถฝากจำจอดได้ไหม ?

เพื่อความปลอดภัยของรถทุกคันรวมถึงเจ้าของรถ ทางเรารับจอด เฉพาะเจ้าของรถเท่านั้นครับ

กรณีรถมีเล่มทะเบียน
1. เล่มรถตัวจริง (เจ้าของต้องมาเอง)
2. บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ

กรณีติดไฟแนนซ์

1. บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

2. สำเนาเล่มทะเบียนรถ

3. สัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์

4. ใบส่งค่างวด (ล่าสุด)

เอกสารที่ใช้ประกอบการจอด ?

ถ้าจ่ายค่าฝากจอดช้ามีปรับไหม

ทารงเราไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากค่าบริการฝากจอด

หากเกิดความเสียหาย ใครรับผิดชอบ ?

ทาง CARCASH59 มีระบบรักษาความปลอดภัย

รวมถึงทีมงานคอยดูแล ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า 

“ รถของคุณจะปลอดภัยแน่นอน ” 

ไม่มีความเสียหายใดๆจะเกิดขึ้นในความดูแลของเรา

เรารับรถยนต์ทุกระดับ ทุกประเภทจนถึง SUPERCAR เรายินดีรับทั้งหมด
ไม่เกิน 7ปี

รถแบบไหนสามารจฝากจำจอดได้ ?

การจอดที่ CARCASH59 หากท่านยังชำระค่าบริการฝากจอดรายเดือนไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวสูงสุด…ไม่จำกัดระยะเวลา
เพราะเราเข้าใจคุณ และมุ่งเน้นความคุ้มค่าของคุณเป็นหลัก

ระยะเวลาในการฝากจำจอด ?

bottom of page